Domů > Zprávy > Obsah
Permanentní Magnet formace
- Mar 20, 2018 -

Nebo jiných materiálů může stát permanentními magnety, protože jsou v nejlepším stavu, když jsou řádně zpracovány a zpracovávány, a nátlakové síly je největší. Železo má malou stejnorodým krystalové struktury a vnitřní pnutí, takže jeho koercivitu je velmi malý, takže magnetizace a demagnetizace nevyžadují silné magnetické pole, takže se nemůže stát permanentními magnety. Materiály, které jsou obvykle snadno hypnotizovat a odmagnetizování se nazývají "měkké" magnetické materiály. "Měkké" magnetické materiály nemohou být permanentní magnety a železa patří tento druh materiálu.